Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Nätverksträff för universitet och högskolor

I början av februari var det dags för årets nätverksträff för universitet och högskolor. Tio deltagare från sex lärosäten fanns på plats för att ta del av den nyligen sammanställda benchmarkrapporten för 2017 och diskutera en mängd intressanta ämnen. I år fokuserade vi på stress utifrån universitets och högskolors perspektiv samt vikten av återhämtning.

I årets benchmarkrapport jämförde vi resultatet från senast genomförda medarbetarundersökning för 15 högre lärosäten. Rapporten gör det möjligt att ställa sitt eget lärosätes resultat i förhållande till andra aktörer inom samma område. Svarsfrekvens, Medabetarindex och eNPS är några av de områden som diskuterades under genomgången.

Vi är extra glada över att Margareta Bratt Carlström från Karolinska Institutet och Greta Hogstad och Jan Fellenius från Uppsala Universitet höll varsitt block. Margareta fokuserade på stressorer i arbetet medan Greta och Jan ledde en workshop om hur man tar sig från resultatpresentation till handlingsplan. Stort tack till er!

Efter en höst laddad med spännande upphandlingar kommer vi nästa år kunna presentera en benchmarkrapport där ännu fler lärosäten finns med. Arbetet med årets medarbetarundersökningar för universitet och högskolor är i full gång och vi ser verkligen fram emot alla härliga samarbeten.

Är du intresserad av vårt erbjudande riktat mot svenska lärosäten? Kontakta oss så berättar vi mer!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skrivet av:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email