Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Tips för att öka din svarsfrekvens med User Experience (UX)

Skrivet av Linnea Broling, UX Designer, Quicksearch

personal-400x400-lb

I min roll som UX-Designer på Quicksearch arbetar jag mycket med användbarhet och tänker hela tiden på hur information, funktion och design kan underlätta för mottagaren.

När ett företag skapar sin medarbetar- eller kundundersökning så ligger fokuset idag ofta på vilka frågor som ska ställas och respondentens upplevelse blir mindre viktig. Detta kan tyvärr bidra till en lägre svarsfrekvens än väntat. Nedan följer därför några enkla tips på hur man kan öka svarsfrekvensen genom User Experience.

Anpassa innehållet efter mottagaren

  • Ställ enbart frågor som är relevanta för den som svarar. Du kan välja vilka frågor som ska visas, eller inte visas, beroende på hur de svarar. Ställer du frågor utan relevans riskerar du att tappa respondenten samtidigt som du ger ett oseriöst intryck.
  • Om du gör ett mailutskick så tänk noga igenom hur det ser ut för mottagaren. Gör inbjudan mer personlig genom att till exempel skriva ut mottagarens förnamn. Det är också större chans att man öppnar ett mail från en känd avsändare som har ett tilltalande ämne.
  • Ställ korta men tydliga frågor. Undvik långa meningar som tröttar ut respondenten och använd ett enkelt språk.
  • Ha en tydlig struktur på din enkät och se till att dina frågor kommer i en logisk ordningsföljd för respondenten.

Lägg tid på design

  • Undersökningens design har stor påverkan på respondenten. Enligt en amerikansk rapport har 55% av deltagarna sagt att designen påverkar deras vilja att genomföra en undersökning.
  • Var konkret i dina designval. Om du t.ex. använder dig av skalfrågor så se till att samma skala används genom hela enkäten. Designelement som används inkonsekvent blir störande för den som svarar så se till att använda samma typsnitt, knappar och färger för att underlätta.
  • 66% av våra enkäter besvaras via mobila enheter och siffran ökar ständigt. Det är viktigt att din undersökning är responsiv och användarvänlig i alla enheter. Vi på Quicksearch arbetar nästan uteslutande med responsiva enkäter som är grafiskt anpassade efter våra kunders varumärken. Detta har visat sig vara avgörande för att öka svarsfrekvensen.

Ha rätt timing

  • Fråga när känslan är färsk. Respondenter är mest benägna att svara när upplevelsen är färsk i minnet och fortfarande känns aktuell. Ju längre du väntar ju högre risk att respondenten inte bryr sig om att svara.
  • Många undersökningar idag är alldeles för långa. Det finns inget magiskt antal frågor som alltid fungerar då det är olika beroende på typ av undersökning och mottagare. Men generellt bör det inte ta mer än 10 minuter att svara. Och de enkäter som tar under 5 minuter har ännu högre svarsfrekvens. Vill du ändå ställa många frågor kan det vara bättre att dela upp undersökningen i mindre delar och skicka ut vid fler tillfällen.
  • Att skicka påminnelser kan vara ett väldigt effektivt sätt att höja din svarsfrekvens. Tänk på att en påminnelse inte bör skickas för nära inpå det första utskicket och gärna på en annan veckodag och tidpunkt.

Allt fler börjar inse att kundupplevelser är a och o för ett företags överlevnad. Enligt Forrester kommer kundupplevelser att vara överordnat pris och produktprestanda som huvudsaklig anledning till val av ett varumärke redan år 2020.

Det är många som konkurrerar om respondenternas åsikter. Jag och mina kollegor på Quicksearch är övertygade om att det är de företag som sätter respondentens upplevelse främst som kommer att lyckas med att uppnå en hög svarsfrekvens. Med enkla medel kan företag nå fram genom bruset och uppnå en bättre dialog med sina kunder och medarbetare. Det gäller att hitta rätt incitament för respondenten att vilja ge av sin tid för att du ska få en chans att utvecklas. För att få det underlag man behöver krävs ett gediget förarbete samt en samarbetspartner som ser på undersökningen från både avsändarens och respondentens perspektiv.

 

Vill du veta mer om våra undersökningar och hur vi jobbar med UX? Kontakta oss!

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skrivet av:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email