Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Hög svarsfrekvens genom engagerade medarbetare

Vad påverkar din medarbetarundersöknings svarsfrekvens?

I denna artikel kommer du få reda på…

– Skäl till varför svarsfrekvensen kan variera
– Tips för en högre svarsfrekvens

Svarsfrekvens är ett område som engagerar. I en organisation/företag där de flesta har tillgång till dator på arbetstid så brukar svarsfrekvensen ligga över 80% och i organisationer/företag där de anställda arbetar på fältet eller utanför kontoret så brukar den ligga en bit över 60%. Sedan finns det naturligtvis flera orsaker.

Vi har listat några skäl till varför svarsfrekvens varierar:

En hög svarsfrekvens kan bero på:

 • Engagerad ledning.
 • Förankringsarbete inför enkätstarten.
 • Medarbetarna har en positiv erfarenhet från tidigare medarbetarmätningar. Det viktigaste är att något händer i organisationen efter en mätning.
 • Medarbetarna har ett konkret ärende. De vill att något ska förändras i organisationen.
 • Ett väl utformad enkät med frågor som ligger nära medarbetarnas vardag.
 • Uppbackning från fackliga företrädare.

En låg svarsfrekvens kan bero på:

 • Medarbetarna har svarat på medarbetarundersökningar under ett antal år men “inget” händer efteråt.
 • Enkätfrågorna är inte anpassade till företaget/organisationen.
 • Ledningen visar inget intresse, vilket signalerar att undersökningen är oviktig.
 • Organisationen består av individer med liten social samvaro med övriga på företaget (t ex säljare på fältet) eller av medarbetare med ingen eller liten tillgång till dator under arbetstid.
 • Det finns en rädsla för att “fel” svar kommer leda till negativa konsekvenser. Lågt i tak på företaget/organisationen.
 • Det finns en rädsla för att anonymiteten inte respekteras.
 • Syftet med undersökningen är att göra den varje år, inte att använda resultatet till ett förändringsarbete. Medarbetarna brukar se igenom detta.
 • Organisationen är “trög”. Den har bestått av samma medarbetare som har gjort samma arbetsuppgifter under ett antal år.

Det gäller att locka fram engagemanget kring medarbetarundersökningen och den genuina viljan att påverka sin arbetsplats. Vill du ha fler tips på vad ni kan göra för att öka svarsfrekvensen kring er medarbetarundersökning? Kontakta oss så berättar vi mer.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skrivet av:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email