Chat with us, powered by LiveChat

White paper

Tele2 – Kundnöjdhet är en nyckel till framgång

I april tog Tele2 ett rejält språng på börsen och överträffade marknadens förväntningar. Tele2s verkställande direktör, Samuel Skott, pekade på kundnöjdheten som en av de främsta framgångsfaktorerna. För att få reda på mer om hur Tele2 tänker kring att mäta och följa upp feedback från kunderna intervjuade vi Emma Fernlund, Customer Experience Manager.