Chat with us, powered by LiveChat

Webbkollen låter patienten komma till tals

Bristande kommunikation inom sjukvården skapar otrygghet bland äldre

Över 35 000 personer, 65 år och äldre, har genom uppföljningsverktyget Webbkollen fått beskriva sina upplevelser av vård- omsorgskontakter. En tredjedel av de tillfrågade säger sig inte ha varit med i sin egen vårdplanering, något de har lagstadgad rätt till. Bristande kommunikation skapar onödig oro bland de äldre vilket i slutändan resulterar i icke nödvändiga kostnader för sjukvården.

Uppgifterna har framkommit genom resultat i uppföljningsverktyget Webbkollen där över 35 000 personer, 65 år och äldre, har blivit uppringda för att beskriva sina upplevelser av vård- och omsorgskontakter. Verktyget används som stöd för att på ett strukturerat sätt följa upp i vilken mån de äldre som är sjuka upplever en trygghet i hemmet efter utskrivning från sjukhuset.

En tredjedel av de äldre som är sjuka och nyligen skrivits ur från sjukhus upplever:

  • Att de inte fick någon skriftlig information att ta med hem
  • Att de inte vet vart de ska vända sig med frågor eller andra behov
  • Att de inte var med och planerade sin egen vård och omsorg

Otillräcklig information riskerar att skapa oro för individen och onödiga kostnader för sjukvården. Okunskapen bland de äldre gällande vart de ska vända sig har visat sig riskera leda till konsekvensen att den äldre väljer att ringa efter ambulans för att slutligen återinskrivas.

En enda oplanerad återinskrivning på sjukhus, med ambulanstransport till akutmottagning och inskrivning till slutenvård kostar i genomsnitt mer än en hemtjänsttimme i veckan för ett helt år. Kostnaden skulle även kunna matcha ett besök på vårdcentralen varannan vecka i ett år. De pengar som går till spillo på grund av brister i kommunikationen skulle istället kunna användas för att skapa en bättre tillvaro för de äldre.

Återinskrivningar leder ofta till fel vårdnivå vilket medför att de äldre inte får den vård de bäst behöver inom primärvård samt kommunal vård och omsorg. Med hjälp av relativt enkla medel skulle de äldres oro minska, vårdnivån optimeras och onödiga kostnader dras in.

 

För mer information:

Kontakta projektledare för www.webbkollen.com

Agneta Brinne, agneta.brinne@quicksearch.se

Information om Webbkollen och kostnadsberäkning

Webbkollen används av vård- och omsorgspersonal för att genomföra trygghetsskapande samtal med sköra äldre personer. Samtalet kan genomföras på sjukhus, via telefonsamtal eller vid ett personligt besök. Med hjälp av direkt och enkel återkoppling kan resultatet snabbt användas i förbättringsarbete och utveckling av kvaliteten både på enheten och i organisationen.

Källan för kostnadsberäkningarna för primärvårdsbesök och hemtjänst är SKL:s patientregister och besöksstatistik. Kostnaden för en oplanerad återinskrivning har beräknats utifrån kostnaderna för Gävleborg/Uppsala/Örebroregionen. Ambulanskostnader från Region Hallands hemsida.

Quicksearch har sedan en tid tillbaka ett samarbete med uppföljningsverktyget Webbkollen. Med hjälp av Webbkollen får patienter en möjlighet att komma till tals samtidigt som möjliga förbättringsområden inom vården uppmärksammas.

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Quicksearch i Dagens Industri

I upplagan av Loyalty_Rewards 2015, som är en temabilaga om kundlojalitet  i Dagens Industri, blir Quicksearchs Affärsutvecklingschef, Ulrica Björnhag, intervjuad för en artikel om kopplingen mellan lojala

Läs mer »

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se