Chat with us, powered by LiveChat

Kundorientering är en viktig del i värderingsarbetet

Wildfire har kartlagt värderingar hos svenska företag där närmare 400 beslutsfattare inom olika branscher medverkat i studien. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att det finns en korrelation mellan ett aktivt värderings- och kulturarbete och organisationens resultat.

Kundnöjdhet är ett av de vanligaste värdeorden bland företag enligt rapporten. De företag som lyckas få värderingar och kultur att genomsyra verksamheten åtnjuter en högre grad av kundnöjdhet. Bland dessa företag är det inte tillräckligt att ha passivt nöjda kunder och ett begränsat antal kundklagomål, man strävar istället efter att göra kunderna till ambassadörer. I takt med att förtroendet för traditionell reklam minskar försöker alltfler företag skapa marknadsförare bland sina kunder. Net Promotor Score® (NPS) är ett mått som fångar både kundens och medarbetarens rekommendationsvilja och även dennes lojalitet och lönsamhet. Genom löpande undersökningar får företagen feedback i rätt tid som organisationen omedelbart kan agera på. På Quicksearch instämmer vi i rapportens slutsats. Vår mångåriga erfarenhet att löpande följa upp och agera på kund- och medarbetarfeedback visar på tydliga kopplingar mellan engagerade medarbetare, lojala kunder vilket i sin tur ger en ökad lönsamhet.

Olika sätt för att befästa värderingsarbetet och hålla det levande är, förutom ledarskapet, även rekrytering och utvecklingssamtal. Rapporten visar att två tredjedelar av företagen i studien har en bit kvar i sitt arbete att stötta implementeringen av värderingsarbetet genom dessa medel. Quicksearch erbjuder händelsestyrda mätningar när känslan är färsk, som komplement till den större medarbetarundersökningen. Viktiga händelser att mäta, baserat på rekommendationsviljan, kan vara till exempel hur man upplevde rekryteringen, introduktionen, medarbetarsamtalet och såsmåningom en exit-mätning när man lämnar företaget. Att gå miste om den feedbacken kan kosta företagen stora belopp på grund av att talanger blir kortvariga, oengagerade eller negativt inställda till företaget. Att även få in värderingarna i de händelsestyrda mätningarna är ett viktigt steg i arbetet för en kultur som genomsyrar varje medarbetares vardag.

Vi på Quicksearch hjälper dig i arbetet att stärka företagets positiva rykte genom att inspirera kunder och medarbetare att genom sitt engagemang driva verksamheten framåt.

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se